Aktueel

Schade aan woningen door bouwactiviteiten

 De komende tijd dreigen in de omgeving van de Westersingel / Mauritsweg grote bouwactiviteiten te zullen gaan plaats vinden, zoals de ontwikkeling van de Calypsolocatie en de aanleg van een parkeer garage onder het Kruisplein. Met name dit laatste project, waarvoor diepwanden van 42 m diep gemaakt zullen worden, zou wel eens negatieve gevolgen voor de oudere bebouwing langs Westersingel en Mauritsweg kunnen hebben.

Wat kunt u doen om eventuele schade aan uw pand t.g.v. de bouwactiviteiten op de bouwer te kunnen verhalen?

Vraag de bouwer een nulmeting aan uw pand te verrichten. Doet hij dit niet, laat het dan zelf doen door een daarin gespecialiseerd bureau. De kosten zijn niet uitzonderlijk hoog. Doe dit niet al te lang voordat de bouwactiviteiten beginnen. Als de nulmeting te ‘oud’ is wordt hij misschien niet erkend.

Maak foto’s (binnen en buiten) van uw pand, en laat die registeren. Dat registreren kan heel gemakkelijk bij de Belastingdienst, op het Wilhelminaplein is daar een speciaal loket voor. Kosten rondom de 10 euro. Foto’s kunnen als afdrukken of electronisch op CD worden aangeleverd.

Stuur de project ontwikkelaar, de hoofdaannemer, het hei/graafbedrijf een bouwexploit waarin u hen bij voorbaat aansprakelijk stelt voor schade. Stuur dit aangetekend. Als u lid bent van de Vereniging Eigen Huis kunt u van hun website (www.eigenhuis.nl) een standaard bouwexploit downloaden. Overigens is het sturen van een bouwexploit niet verplicht om later schade te kunnen verhalen. Niet-sturen betekent niet dat er rechten verloren zouden gaan. Stuur een copie van het bouwexploit aan de Gemeente Rotterdam.

Het bouwproject Parkeergarage Kruisplein gaat de omgeving monitoren door ‘meters’ op de gevels aan te brengen die verzakkingen moeten registreren. De eigenaren van de panden waar de meters worden aangebracht hebben daar destijds bericht van gekregen, en de meters zijn inmiddels geplaatst. Valt uw pand buiten de selectie en wilt u ook meters, neem dan contact op met het Infracentrum Rotterdam, Weena 705, Rotterdam, telefoon 010 – 240 3800.

Aangifte doen van vernielingen via internet

Veel bewoners hebben last van graffiti. Het is heel belangrijk om hiervan aangifte te doen. Natuurlijk geldt dat ook voor alle andere vernielingen. Dit kan tegenwoordig gemakkelijk via het internet. Hieronder een korte beschrijving.

  1. www.politie-rijnmond.nl

  2. Klik links in het scherm “internetaangifte”.

  3. Klik en lees “aangiftewijzer”; is er geen dader bekend en/of is er geen geweld gebruikt tegen personen, dan doorgaan.

  4. Klik “ik wil graag aangifte doen via internet” .

  5. Klik in het scherm op “verder”.

  6. Klik in het volgende scherm op “verder”.

  7. Lees aanwijzingen en klik dan op “verder”.

  8. Klik ik volgende scherm op “verder”.

  9. Vink hokje aan dat kennis is genomen van de juridische informatie.

  10. Klik op “verder”. Nu kunt u starten met gegevens invoeren over de aangifte. Volg hierbij de aanwijzingen.